Inlägg

Stor trängsel på tunnelbanan i Stockholm – SL prioriterar fel

"Stockholmarna är de stora förlorarna" skriver Jan-Åke Bosell, trafikdebattör och ansvarig utgivare för tidningen Vi Resenärer, i ett pressmeddelande på deras mynewsdeskprofil. Där förklarar han omfattningen av trängselproblemet i tunnelbanetrafiken, och pekar ut hur märkligt det är att tunnelbanelinjer inte inkluderas i Trafikverket och Näringsdepartementets prioriteringar. "SL borde tacka alla de som tar bilen i rusningstid eftersom det inte finns plats för dem i tunnelbanan."

Ur detta perspektivet är det svårt att se hur allt fler uppmaningar om att resa kollektivt ska hjälpa miljön. När det blir mer omständligt, obekvämt och rentav hälsofarligt (till exempel under influensaperioder) att resa kollektivt i Stockholms innerstad kommer den egna bilen plockas fram allt oftare. Jämför de projekt som prioriteras före problem som till exempel trängsel och lägg till all kritik som SL fått på senaste tiden kring deras nya och onödigt komplicerade biljettsystem, så får man en helhetsbild av en illa genomförd planering och utförande av stadens trafik. Snart är det bara cykel som är ett rimligt sätt att ta sig fram i Stockholm. Se exempelvis Idrottsbudet som kör bud i Stockholm.

Debatten angående detta biljettsystem håller fortfarande på, och en långt pågående replikväxling sker ännu på SVD's brännpunkt, vars senaste inlägg kan läsas här: Internationella exempel kan vässa SL

Ännu har dock ingen kommenterat de nya rön som pekar på att enhetstaxa faktiskt skulle kunna vara ett ekonomiskt smartare alternativ. Metro rapporterade nämligen nyligen att trafikförvaltningen genomfört en undersökning som visar att 35 kronors enhetstaxa potentiellt skulle kunna öka SL's intäkter med 400 miljoner per år.

SL är förstås de som får ta emot lejonparten av all kritik som relaterar till kollektivtrafiken, trots att de bara är ett kugghjul i en långt mer komplicerad problematik med många andra rörliga delar.