Inlägg

Robotar som äter skrot – kan återvinna hela byggnader

Psfk berättar i en artikel om återvinning om nya robotar som äter skrot. Uppfinnaren Omer Haciomeroglu förstod problemet med att återvinning kostar pengar, energi och att det många gånger är ett farligt jobb. Han tillverkade därför en robot som äter skrot. ERO är en robotkoncept för att helt enkelt förstöra och ta isär betong och andra material och därtill plocka ur de material som är återvinningsbara. Den intresserade, kan läsa mer om forskning och utveckling inom betong på Cement och betong-institutet.

Problemet med återvinningsprocessen är att det ofta blir väldigt miljöskadligt och där kan alltså dessa robotar hjälpa till.