Inlägg

Nytt kraftvärmeverk snart på väg att byggas

Nybro Energi fortsätter att göra framsteg i sina planer på att bygga ett nytt värmeverk. Efter att ha tagit emot anbud från flera konsultfirmor under sommaren har nu de slutgiltiga anbuden lämnats in.

I början av sommaren började Nybro Energi med att granska vilka firmor som skulle vara lämpliga för det stora projektet och efter noggrann utvärdering har nu tre av de fyra konsultfirmorna som granskats valts ut. De har nu lämnat in sina bud. Efter en upphandling kommer en av firmorna väljas ut. Den firma som väljs kommer sedan att specificera planerna för projektet. Håkan Dahlgren, VD för Nybro Energi, säger att de räknar med att förhandlingar kommer pågå under hösten och hoppas att dessa kommer att vara klara så att projektet kan starta redan i vinter och att de redan då kan börja jobba med projektet.

För Nybro är detta ett väldigt stort projekt där investeringen väntas ligga på runt 480 miljoner kronor. Detta ska resultera i ett kraftvärmeverk med en panna som når en effekt på 22 megawatt. Pannan planeras att producera 100 gigawattimmar fjärrvärme och 40 gigawattimmar el årligen genom att bränna sorterat, brännbart avfallsbränsle, vilket ska hämtas från både hushåll och industri.

I nuläget fås energin från ett antal äldre pannor på Kähs Industriområde i Nybro, vilka ägs av Nybro Energi. Den nya pannan beräknas ersätta dessa. Projektet har en planerad byggtid på 24 månader och enligt uträkningar ska investeringen vara återbetald efter 12 år. Därefter ska den ge ett stort ekonomiskt tillskott till Nybro kommun då produktionen av el inte bara kommer dubbleras; kommunen kan även ta betalt för avfallsbränslet för pannan som Nybro Energi tar emot. Pannan beräknas vara i drift tidigast 2015, vilket inte tas emot odelat positivt av alla. Läs också om kravställning på kabel för energi-industrin på Miltronic.