Inlägg

Nybro Energi fortsätter växa – Tecknar avtal med Skellefteå Kraft

Nybro Energi fortsätter framåt på vägen mot att bli en komplett elleverantör. Under 2014 började de på riktigt med sin elhandel igen, det planerade kraftvärmeverket gör framsteg, och nu har de alltså tecknat ett samarbetsavtal med Skellefteå Kraft för att stärka verksamheten.

Skellefteå Kraft kommer bistå Nybro Energi i sin elförsäljning; bland annat genom att hjälpa till med prissättning av fasta avtal, stå för prissäkring, balansansvar och genomföra viktiga analyser. De kommer också erbjuda företaget löpande rådgivning samt tillgång till handelsverktyget Skepool.

- Vi strävar efter att bli en komplett leverantör för tjänster inom energiområdet och att vara ett tryggt alternativ för våra kunder. Skellefteå Kraft presenterade den bästa lösningen och hade dessutom en respektfull inställning i dialogen med oss, vilket vi värdesätter högt, säger Håkan Dahlgren, VD Nybro Energi, i ett pressmeddelande.

I dagsläget består Nybro Energi av fyra avdelningar med olika ansvarsområden. Dessa är: Nybro Energi AB, Nybro Elnät, Fastigheter i Nybro AB och Nybro Värmecentral AB. I första hand siktar de på att erbjuda komplett elhandelsverksamhet inom Nybro Elnätsområde, och målsättningen är att sköta elförsörjningen till 7 000 kunder med en volym på 100 GWh inom tre år.