Inlägg

Meråkerbanen och Trønderbanen elektrifieras

Norska politiker har i dagarna beslutat att två viktiga järnvägslinjer, Meråkerbanen och Trønderbanen, ska elektrifieras. Hela 3,9 miljarder norska kronor avsätts för detta och man siktar på att påbörja arbetet någon gång mellan 2014 och 2018. Beslutet om elektrifiering följer en trend av stora investeringar i det norska järnvägsnätet under senare år. Elektrifieringen av Meråkerbanen är också en god nyhet för Sverige eftersom järnvägen förbinder Trondheim med Östersund, vilket minskar belastningen på vägnätet och i slutändan innebär en mindre miljöpåverkan.

Snabbare och högre kapacitet

För närvarande drivs tågen som trafikerar Meråker- och Trønderbanen med diesel. Efter elektrifieringen kommer alla tåg att drivas med elektricitet. Detta har många fördelar. För Meråkerbanen och Trønderbanen innebär det framför allt att restiden minskar. Ordföranden i Steinkjers kommun räknar med att restiden kommer att förkortas med hela tjugo minuter. Eftersom elektrifieringen utförs i samband med en utbyggnad av spåren kommer också passagerarkapaciteten att öka. I dagsläget reser cirka 1,2 miljoner passagerare årligen med Trønderbanen. Det är tänkt att utbyggnaden av de två järnvägslinjerna ska göra det möjligt att transportera över tre miljoner passagerare varje år samt öka antalet avgångar per dag.

Hur pengarna fördelas

Cirka 2,7 miljarder kronor kommer att läggas på att rusta upp och elektrifiera de två järnvägarna. De övriga 1,2 miljarder kronorna går till att bygga dubbelspår och en bro mellan Hell och Vaernes samt till nya kryssningsspår och upprustning av stationer.