Inlägg

Ford demonstrerar ny automatiskt väjningsteknologi

Videon ovan visar tester av en ny väjningsteknologi som Ford har utvecklat. Systemet använder sig av tre radarenheter, ultraljudssensorer och en kamera för att identifiera föremål framför dig på vägen, som till exempel fotgängare eller långsamma eller avstannade fordon. Därefter sker en automatisk inbromsning och styrning som väjer bilen till en lucka i trafiken ifall föraren inte styr undan eller bromsar själv, trots de varningar som systemet sänder ut.

Videon är inspelad på Fords testbana i Belgien där journalister fick möjlighet att se hur systemet fungerar i praktiken.

”När Ford nu demonstrerar funktionen för att undvika hinder på ett av de fordon vi använder i interactIVe-projektet bygger vi vidare på befintlig teknik för att visa vad vi tror att framtida innovationer kan komma att erbjuda i framtiden”, säger Barb Samardzich, som ansvarar för produktutveckling på Ford Europa, i ett pressmeddelande.

Den här funktionen är planerad att kunna implementeras tillsammans med de redan existerande sökerhetsfunktioner som Ford har börjat installera i många av sina bilar. Bland annat Active City Stop funktionen, vilken är anpassad för att hindra kollisioner i stadstrafik i mellan 15 och 30 km/h.

Detta är en del av det europeiska forskningsprojektet ”interactIVe”, vilket är en förkortning av ”Accident Avoidance by Active Intervention of Intelligent Vehicles.” Det är ett initiativ som startades 2010 och leds av Ford tillsammans med sju biltillverkare, sex underleverantörer, fjorton forskningsorganisationer och tre övriga intressenter. Projektet når sitt slutdatum i slutet av November detta år, och deras resultat kommer presenteras på ett sista evenemang vid deras Eurogress anläggning i Aachen, den 20:e till 21:a november. Den här sortens teknik har ganska många år kvar innan den är lanserad på en bred marknad, detta eftersom den är så pass komplex. Vi får nog räkna med minst 5 år innan det händer och ytterligare 5 innan de hamnar i återvinningen till förmån för nyare tekniker.