Inlägg

Endast tio procent av företag tjänar på investeringar i sociala medier

Endast ett av tio företag observerar någon större förbättring i sin affärsverksamhet som kan kopplas till satsningar inom sociala medier. Detta rapporterar Tata Consultanty Services (TCS) i ett pressmeddelande på sin hemsida.

Internal collaboration within enterprises drives greater benefits from public social media investments

Så många som 64 procent av de tillfrågade företagen har minst en heltidstjänst för att driva profiler på sociala nätverkstjänster, som till exempel Twitter, Facebook och Linkedin. Tydligen är det ändå bara en liten del av företag som faktiskt kan skörda någon vinst ifrån dem. Dessutom är det enbart 42% av företagen tycker att deras organisationella struktur för sociala medier är särskilt effektiv. Detta kan förstås hänga ihop med att så få som 44% av de tillfrågade företagen har utfört någon ordentlig uppföljning på avkastningen från dessa investeringar.

Siffrorna kommer från TCS undersökning: Mastering Digital Feedback: How the best consumer companies use social media

De har även satt ihop en video som ger en snabb översikt av rapportens höjdpunkter:

Att vara entreprenör idag innebär helt andra utmaningar när det gäller marknadsföring och det finns många aspekter på detta. Detta går att läsa om här. Sociala medier och internetmarknadsföring fortsätter alltså att vara svårt för många industrier att få något stadigt grepp om. Men de som gör de rätta investeringarna och använder verktygen smart har mycket att vinna där andra ännu inte klarar av att följa med.